Polityka JAKOŚCI

Naszym priorytetem jest wysoka jakość usług.

Krajowe Centrum Innowacji posiada wdrożony system wewnętrznej kontroli jakości, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości. System zapewnienia jakości usługi realizowanych zgodnie z przedmiotem działalności. Wewnętrzny system kontroli jakości oparty jest na następujących komponentach: 

 • odpowiedzialność zarządu za zapewnienie wysokiej jakości usług,
 • nacisk na szkolenie i podnoszenie kompetencji pracowników,
 • koncentracja na jakości przeprowadzanych prac, jak również ich rezultatach i dokumentacji roboczej,
 • stały monitoring systemu jakości,
 • zgodność ze standardami etycznymi (ze szczególnym naciskiem na niezależność i obiektywizm, etyczność działania),
 • dbałość o przejrzyste relacje z klientami i współpracownikami.
 • Procedury kontroli i zatwierdzania dokumentacji roboczej z badania sprawozdań finansowych oraz innych czynności zakończonych opinią certyfikującą koncentrują się na zapewnieniu stałego nadzoru jakościowego i mają za zadanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług.
Odbywa się to między innymi poprzez:
 • tworzenie specjalistycznych zespołów eksperckich o doświadczeniu i wiedzy zapewniającej wysoką jakość realizacji obsługi Klienta
 • system wewnętrznych konsultacji specjalistycznych,
 • odpowiedzialność kluczowego biegłego rewidenta nadzorującego audyt za zapewnienie odpowiedniej jakości,
 • System podwójnej weryfikacji rezultatów audytu (sprawdzenie dokonane przez biegłego nadzorującego, jak również biegłego weryfikującego wchodzącego w skład Zarządu, który nie brał bezpośredniego udziału w prowadzeniu prac).Zarząd i pracownicy Krajowe Centrum Innowacji dokładają wszelkich starań, aby system wewnętrznej kontroli jakości funkcjonował skutecznie, zapewniał wysokie standardy świadczonych usług, jak również zgodność z prawem i normami etycznymi dotyczącymi działalności statutowej.